Projecten

Bouwen aan een goede start voor ieder kind

De eerste levensjaren
veranderen het verhaal

Voor wie?

Van Leer Foundation

Wat doen zij?

Wereldwijd jonge kinderen, hun ouders, andere verzorgers en gemeenschappen ondersteunen met programma’s gericht op het verminderen van ongelijkheden in gezondheid, opleiding en inkomen. En leiders samenbrengen om zo binnen het hele sociale en politieke spectrum voor verandering te zorgen.

Wat is de vraag aan ons?

Ondersteun ons bij het ontwikkelen van onze meerjarenstrategie, met als kernvraag: hoe kunnen wij als vermogensfonds, samen met onze partners, de meeste impact maken in de eerste levensjaren van kinderen?

Ideaal

Een goede start voor ieder kind

Inclusieve samenlevingen beginnen met een goede start voor alle kinderen. Met goede gezondheidszorg, voeding, bescherming en speeltijd. Zo leren we vroeg verbinding maken en anderen vertrouwen. Als je het begin van het verhaal verandert, kun je het hele verhaal veranderen.

Onze rol

Onafhankelijke gesprekspartner voor interne en externe sleutelfiguren

Let's go

Met onze scherpe en onafhankelijke strategische blik duiken we in de opdracht om bij sleutelfiguren op te halen wat er goed gaat, welke kansen er liggen en welke maatschappelijke trends van belang zijn om rekening mee te houden. Op basis van deze gesprekken ontwikkelen we uiteindelijk een advies: zo kunnen jullie als Van Leer Foundation optimaal het verschil maken.

Let's twist

First things first – ontrafelen welke rol de Van Leer Foundation speelt binnen het ideaal en op welke thema’s hun strategie zich moet richten. Vanuit onze expertise van het sociaal domein, bepalen wij wie we daarvoor moeten spreken. We gaan om tafel met de Sociaal Economische Raad, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, wetenschappers, het Instituut voor Publieke Waarden en ervaringsdeskundigen.

 

Daarnaast gaan we aan de slag met de meerjarenstrategie toetsen en aanvullen. In twee sessies met betrokken partners van het fonds halen we daarvoor inhoudelijke input op. Én creëren we meteen draagvlak voor de strategie.

Let's rock

Een krachtig, strategisch document, dat als voedingsbodem dient voor de strategische keuzes voor de Van Leer Foundation voor de komende jaren en draagvlak onder de partners en verschillende sleutelfiguren.

Client's quote

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover.

Aurora Flowerbloom

Job title

Partners / Collaborators

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy

Inhoudsopgave  

KENNISMAKEN?

Stuur ons een berichtje