Projecten

Gedaankrijgers: een duurzame toekomst buiten de muur

Voor succesvolle re-integratie
van ex-gedetineerden

Voor wie?

Instituut Gak

Wat doen zij?

De kwaliteit van de sociale zekerheid en arbeidsmarkt in Nederland verbeteren door maatschappelijke projecten, onderzoek, leerstoelen en lectoraten te ondersteunen.

Wat is de vraag aan ons?

Een project opzetten om (ex-)gedetineerden succesvoller te laten re-integreren in de maatschappij.

Ideaal

Een duurzame toekomst buiten de muren

Meer dan de helft van de gedetineerden in Nederland komt na vrijlating opnieuw in contact met justitie. Door complexe problemen lukt het niet om op eigen houtje tot een stabiele basis te komen. Dat vraagt om een andere aanpak. Waarmee we iedereen die met 2-0 achter staat écht op weg helpen naar een duurzame toekomst.

Onze rol

Mede-initiatiefnemer, strateeg en coördinator op ieder vlak

Let's go

Re-integratie van gedetineerden is een complex verhaal. Wij willen dat ons initiatief daar iets aan toevoegt. Niet alles omgooit, maar juist het bestaande proces makkelijker maakt. In oriënterende gesprekken met verschillende spelers – onder andere Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Everyday Heroes, Instituut Gak, Vrije Universiteit en re-integratie officier Bart Reedijk – leggen we de puzzel: wie speelt er al allemaal een rol? Hoe kunnen we dit gebruiken en uitbreiden?

 

We ontdekken een unieke kans in de methode van Bart Reedijk: laten we ons richten op de professionals binnen het systeem. Als we hun daadkracht en effectiviteit vergroten, krijgen we pas écht meer gedaan. Zo komt het programma aan haar naam. Gedaankrijgers zijn de professionals van de toekomst.

Let's twist

Het startschot is gegeven, nu de uitrol. Hoe bereiken we de professionals het beste? Firma Twist zet samen met Bart de strategische koers uit van het programma, is verantwoordelijk voor het stakeholdersmanagement, het programmamanagement en de merkpositionering met o..a. de website-ontwikkeling en contentcreatie. Alles wat er nodig is om deze nieuwe beweging op gang te brengen én momentum te behouden. Zonder ooit die scherpe strategische blik van ons kwijt te raken.

Samen met Bart Reedijk en Hans Bosselaar geven we ook het inhoudelijke trainingsprogramma vorm en organiseren we alles daaromheen.

Let's rock

Nu het initiatief in mei 2024 is gelanceerd, gaan we pas écht de resultaten zien. Daarvoor houden we constant vinger aan de pols. We blijven het platform versterken en gaan continu in gesprek met de mensen waar het om draait – de professionals. Het komende jaar gaan we zo’n 40 professionals trainen met de Bart Methode. In de komende drie jaar werken we toe naar een business model waarmee dit nieuwe initiatief op eigen benen kan staan en – als ‘t even kan – in meerdere domeinen inzetbaar zal zijn.

Client's quote

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover.

Aurora Flowerbloom

Job title

Partners

Inhoudsopgave  

KENNISMAKEN?

Stuur ons een berichtje