Projecten

Gelijke kansen voor jongeren met een chronische aandoening

Gelijke kansen voor jongeren
met een chronische aandoening

Voor wie?

FNO Zorg voor Kansen

Wat doen zij?

FNO zet zich in voor en met mensen in kwetsbare situaties. Ze brengen partijen samen, verzamelen en delen kennis en financieren projecten. Voor blijvend betere kansen op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief.

Wat is de vraag aan ons?

Hoe vergroten we de kansen van de 1,3 miljoen jongeren met een chronische aandoening in Nederland?

Ideaal

Jongeren met een chronische aandoening doen naar wens en vermogen mee in de samenleving.

Nederland telt 1,3 miljoen jongeren met een chronische aandoening. Veel van hen kunnen minder of niet naar school, komen niet aan werk, hebben te maken met pesterijen en eenzaamheid. Jongeren INC draagt bij aan gelijke kansen en een inclusieve samenleving waarin hun talenten, wensen en levensplezier meetellen.

Onze rol

Ontwikkeling meerjarenstrategie en blijvend betrokken strategisch partner en sparringpartner.

Let's go

Niet over de jongeren, maar mét de jongeren. We toetsen het draagvlak bij betrokken partners en gebruiken de input van jongeren zelf om de meerjarenstrategie te bepalen. Met als centrale thema’s een inclusieve arbeidsmarkt, inclusief onderwijs en goede gezondheidszorg.

Let's twist

Je vraagt één ding, maar je krijgt meer. Tenminste, als je het aan Firma Twist vraagt. Want wij graven dieper en kijken verder. Denken vooruit, over de lange termijn. Zo komen we voor Jongeren INC tot een solide meerjarenstrategie én helpen we bij de uitvoering ervan. Met oplossingen zoals:

Let's rock

Als het even kan, blijven we betrokken bij onze partners. Wij zijn niet zo van de ‘u vraagt, wij draaien’. Of van de ‘opgeleverd, klaar is Kees’. FNO Zorg voor Kansen gelukkig ook niet. Daarom hebben we inmiddels een duurzaam partnerschap, waarin wij een grote centrale strategie- en communicatierol vervullen. We buigen ons over communicatie en PR, ondersteunen bij de lobby en zetten acties op. We behouden die strategische blik en gaan zo van bepaling naar borging.

fotografie: Duy vu Dinh

Client's quote

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover.

Aurora Flowerbloom

Job title

Partners / Collaborators

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy

Inhoudsopgave  

KENNISMAKEN?

Stuur ons een berichtje